top of page

Yesh Avira יש אווירה

צילומי הריון ומשפחה של ריקי ואבי

את ריקי צילמנו בבית - בסביבה הביתית האינטימית עם שתי בנותיה. מאד התרגשנו שאבי ביקש שנצלם את משפחתו כי גם הוא צלם וזה הכי מחמאה :) אבי הצטרף רק לרגע קט.. ככה זה כנראה - הסנדלר הולך יחף 

bottom of page