top of page

Yesh Avira יש אווירה

YeshAvira_AN-28.jpg

קלאסי, נקי וטבעי!!

 

צילומי הריון של עדי ונריה

איזה סיפוק, אושר וזכות היתה לנו לחזור ולצלם זוג שחיתנו :)))

אז עברו שנתיים, והנה נריה ועדי עומדים להפוך לשלישיה ואנחנו שוב מתעדים אותם

שניה ורבע לפני שזה קרה (פחות משבוע מיום הצילומים היא כבר ילדה) היינו בסלון שלהם 

מעט נוכחות שלנו, הרבה אינטימיות והתרגשות שלהם. לפניכם...

bottom of page